สมัครสมาชิก | ค้นหา 
Share

เรียนเชิญนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ MCOBA

เรียนเชิญนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ MCOBA
 
ขอเรียนเชิญนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ
เข้าชมและเชียร์การแข่งขันรักบี้ระหว่างวชิราวุธวิทยาลัย
กับ MCOBA ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557
ณ สนามหน้าวชิราวุธวิทยาลัย เวลา 16.30 น.
 
วันที่ : 18 มิถุนายน 2557