สมัครสมาชิก | ค้นหา 
Share

เรียนเชิญนักกอล์ฟ โอ.วี. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ MCOBA และร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี

เรียนเชิญนักกอล์ฟ โอ.วี. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ MCOBA และร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี
 
เนื่องด้วย สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ประจำปี 2014 ระหว่างนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย (O.V.) และนักเรียนเก่ามาเลย์คอลเลจ (MCOBA) ครั้งที่ 22 ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่าของทั้งสองสถาบัน โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพทุกปี ในปีนี้ โอ.วี. เป็นเจ้าภาพ กำหนดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สนามเมืองแก้ว กอล์ฟ คลับ SHOT GUN START เวลา 12.00 น. หลังการแข่งขันแล้วขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรองและแจกรางวัล ณ คลับเฮาส์ของสนามฯ

ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญนักกอล์ฟ โอ.วี. ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ MCOBA และร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณีในครั้งนี้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางโอ.วี. ได้รับการต้อนรับจาก MCOBA เป็นอย่างดี ในปีนี้จึงขอความร่วมมือจากพวกท่านร่วมกันต้อนรับ MCOBA ให้สมเกียรติตามแบบฉบับของพวกเราชาว โอ.วี.

ค่าสมัครการแข่งขันนักกอล์ฟ โอ.วี. ท่านละ 2,500 บาท (รวมค่ากรีนฟี แค็ดดี้ เสื้อทีมโอ.วี. อาหารกลางวันและเย็น รางวัลต่างๆ) นักกอล์ฟ MCOBA (ไม่มีค่าใช้จ่าย) กรุณาส่งรายชื่อพร้อมระบุ HANDY CAP ของท่าน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 เพื่อความสะดวกในการจัดการแข่งขัน ประสานงานติดต่อคุณธนากร ผลอนันต์ โทร. 081-834-6655 และที่ทำการสมาคมฯ 088-499-8787

และขอเรียนเชิญร่วมชมและเชียร์ รักบี้ระหว่างวชิราวุธวิทยาลัย และมาเลย์คอลเลจ ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ณ สนามหน้าวชิราวุธวิทยาลัย เวลา 16.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวโอวีทุกท่านจะเข้าร่วมในการแข่งขันและเชียรรักบี้ตามกำหนดต่อไป พร้อมทั้งขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโทเจตนากร นภีตะภัฎ

นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วันที่ : 18 มิถุนายน 2557