สมัครสมาชิก | ค้นหา 
Share

เรียนเชิญศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯร่วมชมเชียร์ทีมรักบี้

เรียนเชิญศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯร่วมชมเชียร์ทีมรักบี้
 
เรียน นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ทุกท่าน

ตามที่ สมาคมฯ ได้จัดส่งทีมรักบี้ฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภทสโมสร 15 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยทีมสมาคมฯ พบกับทีมสโมสรตำรวจ ณ สนามตำรวจ เวลา 16.30 น.

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ทุกท่าน เข้าร่วมชมและเชียร์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักรักบี้ฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุภรัตน์ อัลภาชน์
กรรมการและเลขานุการ
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ
 
วันที่ : 8 กันยายน 2557